Novice

  1. Domov
  2. Novice
  3. 5 trikov za večji OR

5 trikov za večji OR

Ksenija Žnidaršič Butara /

Open rate (OR) je najpomembnejše merilo za merjenje učinkovitosti e-poštnih marketinških akcij. Ta metrika nam pove, kolikšen delež posameznikov je prejeto sporočilo tudi odprlo in je na trgu najpomembnejša za določanje relevantnosti in uspešnosti sporočila. Seveda pa ni vse prepuščeno naključju, trenutnemu navdihu pisca in počutju prejemnika, saj na OR najbolj vplivamo prav v procesu ustvarjanja sporočil.

Povprečen open rate se giba med 18 % in 30 %, je pa ta rezultat odvisen od kategorije produktov, števila prejemnikov, njihove povprečne angažiranosti v bazi, ki jo uporabljamo, itd. Ključen izziv je pripraviti sporočilo, ki bo za posameznika dovolj zanimivo, da ga bo odprl. To je prvi korak uspešnega e-mail marketinga. Vedno se je najbolje učiti iz prakse in testiranje je pri spletnih kampanjah zelo pomembno, vseeno pa si lahko pomagamo s petimi ključnimi dejavniki, ki lahko pomembno vplivajo na OR. Ti dejavniki so:

 

1. Ime pošiljatelja

Na podlagi imena pošiljatelja se posamezniki odločajo, ali poznajo to podjetje in ali mu zaupajo.

Ime pošiljatelja mora izražati izražati profesionalnost, prav tako pa je priporočljivo, da pri pošiljanju več mailov ime skozi čas ostaja enako ali podobno.

Priporočljivo je tudi A/B testiranje, da ugotovimo, katero ime ima najboljši odziv.

 

2. Naslov sporočila

V naslovu sporočila je priporočljivo, da v štirih do petih besedah razložimo bistvo, ki posameznika dovolj intrigira, da bo želel prebrati več.

Tukaj je potrebno biti pozoren tudi na napravo, preko katere ljudje pregledujejo sporočila - pri pregledovanju preko računalnika namreč lahko dobro deluje tudi daljše besedilo, pri mobilnem telefonu pa se prikaže samo del naslova. Ker odstotek posameznikov, ki sporočila pregledujejo prek telefonov, iz leta v leto raste, je premislek o dolžini sporočila toliko bolj na mestu.

Naslov sporočila mora biti unikaten, specifičen in uporaben. Zelo pomembno je, da pred pošiljanjem še enkrat dobro pregledamo sporočilo, saj vsaka minimalna slovnična napaka lahko v očeh prejemnika pomeni neprofesionalnost in to negativno vpliva na OR.

Še nekaj smernic za kreiranje dobrih naslovov:

  • bodite kreativni in včasih tudi provokativni;
  • če želite prodajo, bodite neposredni in natančni – izpostavite dejanske številke in koristi;
  • v naslov že takoj na začetku napišite ključno prednost.

 

3. Prvi stavek v sporočilu

Velikokrat se kot prvi stavek pojavi besedilo: “If this message does not display properly, click here…”. To se zgodi, ko je sporočilo poslano v obliki slike, ki se pa mnogim ne naloži in prikaže samodejno.

Temu se lahko izognemo tako, da pred sporočilo postavimo prvi stavek, ki je enake oblike kot ozadje sporočila.

 

4. Termin pošiljanja sporočila

Velikokrat ponovljen mit je, da je sporočila najbolje pošiljati zjutraj ker se zjutraj največ sporočil tudi odpre.

Iz spodnjih dveh grafov (ki ju je po opravljeni raziskavi pripravilo podjetje FreshMail) pa je razvidno, da ni nujno tako. Na prvem grafu vidimo, kdaj v dnevu se pošlje največ sporočil, na drugem pa, kdaj se največ sporočil odpre.

Kot vidimo, se sporočila odpirajo še kasneje v dnevu, velik delež tudi v času, ko se sporočil skoraj ne pošilja več. Odpiranje sporočil je bolj enakomerno razporejeno v dnevu kot pošiljanje.

 

5. Personalizacija

Posamezniki so navajeni vedno višje stopnje personalizacije komunikacije, ki jih doseže. Ime prejemnika v sporočilu naj bi tako OR dvignilo za kar 126 %.

Zato je dobro, da ob prijavi na novice od posameznika pridobimo čim več relevantnih informacij, saj je le tako lahko personalizacija čim večja in čim bolj učinkovita.

Osnovni informaciji sta seveda ime in elektronski naslov, k pridobivanju informacij pa lahko pripomoremo z:

  • dostavljanjem dobre vsebine, ki ji posamezniki zaupajo in jih zanima,
  • različnimi dodanimi vrednostmi za posameznika v primeru, da izpolnijo večji del prijavne forme (dodatni popusti, dostop do več vsebine, itd.).

Dobro poznavanje interesov in obnašanja posameznika je tu ključnega pomena, saj mu le tako lahko pošljemo dobra in relevantna personalizirana sporočila. Pri sledenju tega obnašanja si lahko pomagamo z dobro integracijo Google Analytics-a z našo spletno stranjo, a to je že tema za nov članek. :)

 

 

 

VIRI:

https://prowly.com/magazine/5-ways-to-boost-the-open-rates-of-your-email-campaigns/

http://www.nasvet.com/e-novice/

DIMAQ predavanja

Deli:

Use ctrl + scroll to zoom the map

Map Data
Map data ©2018 Google
Map DataMap data ©2018 Google
Map data ©2018 Google

Kontakt

Kako vam lahko pomagamo?
Pišite nam!